HENKILÖTURVALLISUUS KOULUISSA
– Vaarallisen käytöksen ennakointi ja hallinta

PS-Kustannus, 2011
Kirja, 192 sivua
Kirja
45,00€ + alv 10%
toimituskulut
9,90 € + alv 24%
 
   

 

HENKILÖTURVALLISUUS KOULUSSA – Vaarallisen käytöksen ennakointi ja hallinta

Lue kirjan sisällysluettelo tästä! (.pdf)

Opinahjoissamme esiintyy väkivallan tilanteita, jotka voivat tapahtua oppilaiden välillä tai oppilaan ja koulun aikuisen kesken. Joskus oppilas voi käyttäytyä myös niin, että hänen oma turvallisuutensa vaarantuu. Näissä tilanteissa aikuisen on osattava puuttua tilanteeseen välittömästi.
Tässä kirjassa käsitellään koulujen henkilöturvallisuutta väkivallan ja sen uhan ilmenemisen osalta. Ensisijaisen tarkastelun kohteena ovat henkilöturvallisuuteen vaikuttavat tekijät kouluissa, henkilöstön valmiudet toimia väkivallan ilmenemistä ehkäisevästi, mutta myös silloin, jos väkivallan uhka toteutuu ja heidän on rajoitettava itselleen tai muille vaarallisen oppilaan käyttäytymistä.
Teoksessa annetaan suuntaviivoja aineksiksi koulujen turvallisuusajatteluun sekä työkaluja rehtoreiden ja opetushenkilöstön jokapäiväiseen arkeen etenkin peruskoulun erityisopetuksen kenttää ajatellen.

Tarmo Kyllönen - Arto Rickman

Tämä opas kuuluu joka koulun käsikirjastoon.

Tukilinja 1/2012