Vaaran paikka! opetuspaketti CD+kirja
Suomen Palopäällystöliitto 2010
CD-ROM ja kirja
CD
65,00€ + alv 24%
Kirja
24,00 € + alv 10%
CD+kirja paketti
79,00 € + alv 24%
toimituskulut
9,90 € + alv 24%
 
   

 

YLEISTÄ

VAARAN PAIKKA! – Turvallisesti arjessa, kotona ja koulussa
CD ja siihen liittyvä opettajan opas on laadittu esiopetukseen ja ala-asteille, 6-12 vuotiaiden oppilaiden turvallisuusosaamisen kartuttamiseksi.

CD:llä ja oppaassa on kymmeniä kuvia erilaisista keskustelua herättävistä tilanteista, omat tekstiosuudet opettajalle ja oppilaalle sekä runsaasti harjoituksia, tarkistuslistoja ja tehtäviä.

Oppimateriaali antaa opettajalle ja kasvattajalle hyvät perustiedot turvallisuudesta ja tarjoaa kiinnostavan tavan opettaa näitä todellisia arjen kansalaistaitoja jo pienillekin lapsille.
Esikouluissa ja ala-asteella turvallissusopetusmateriaalina käytettäväksi tarkoitetun materiaalin ovat laatineet kaksi turvallisuusalan ammattilaista, pelastuskoulun rehtori Matti Waitinen sekä turvallisuusasiantuntija Tita Becker.

Kasvattajana ja opettajana kannat varmasti huolta lasten ja nuorten turvallisuudesta tänään ja tulevaisuudessa. Vaaranpaikka! On laaja ja monipuolinen opetuspaketti 6-12 vuotiaiden lasten turvallisuusopetukseen. Siihen on koottu monenlaista aineistoa lapsen elämänpiiriin liittyvistä turvallisuustekijöistä.

Tapaturmat ovat lasten ja nuorten yleisin kuolemansyy Suomessa. Suurin osa näistä kuolemista aiheutuu liikenneonnettomuuksista ja hukkumisista. Kolmanneksi yleisin syy ovat myrkytykset. Ensimmäisinä elinvuosina lasten tapaturmat sattuvat lähes aina kotona tai kotipihalla.
Elinpiirin laajentuessa tapaturmia sattuu myös koulussa, koulumatkoilla sekä liikunta- ja urheiluharrastuksissa.

Vaaran paikan opettajanopas perehdyttää opettajan laajasti lapsen elinpiirin vaaratekijöihin niin kaupungeissa, taajamissa kuin haja-asutusalueillakin. Opettajanoppaaseen liittyvä CD tarjoaa puolestaan tuntiopetukseen kymmeniä monivärisiä opetuskuvia erilaisista keskustelua herättävistä tilanteista sekä runsaasti harjoituksia, tarkistuslistoja ja tehtäviä.

Kun lapset oppivat varhain ymmärtämään riskit ja välttämään ne, vähenevät myös onnettomuudet sekä niistä aiheutuvat vahingot ja vammat. Tietoa lisäämällä ja rohkaisemalla lapsia ja nuoria riskitietoiseen käyttäytymiseen voidaan käytännössä useimmat yhteiskuntamme vaarat “paikata”

CD ja opas myydään myös opetuspakettina