linkki täysikokoiseen kansikuvaan (uusi ikkuna)

VAARALLISEN HENKILÖN KOHTAAMINEN
( VET/SFB 3, A-50415 ) Kurki Video 2006
DVD 22min PAL 4:3 stereo
DVD
69,90 € + alv 24%
toimituskulut
9,90 € + alv 24%
   

TAUSTAT

Suomalaista tuotantoa oleva turvallisuusalan koulutusvideo. Tuotanto Kurki Video.
Turvallisuusalan asiantuntija Eastsec Oy. (linkki) www.eastsec.net

PALAUTE

Tuotteesta saatu asiakaspalaute on ollut positiivista niin viranomaistahojen kuin yrityssektorinkin puolelta. Opetettu perustoimintamalli on helposti sovellettavissa eri ympäristöihin ja asioiden esilletuontitapa on palautteiden mukaan selkeää ja asiallista.

Kerrassaan hyvä DVD ja varmasti monelle työpaikalle tarpeellinen apuväline ja keskustelun herättäjä.
– Totti Karpela, Pääkouluttaja / Mielenrauha Koulutuspalvelut Oy”

YLEISTÄ

Suomessa joutuu työssään uhkailun tai fyysisen väkivallan kohteeksi vuosittain noin 5% työssä käyvistä eli noin 100 000 ihmistä. Työpaikoissa joissa ollaan päivittäin tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa, on olemassa yhä suurempi riski joutua kohtaamaan henkilöitä, jotka ovat suoranainen uhka työntekijöiden tai asiakkaiden fyysiselle koskemattomuudelle.

”Vaarallisen henkilön kohtaaminen” -koulutusvideo on suunnattu asiakaspalvelutyötä tekeville henkilöille, jotka saattavat joutua kohtaamaan työssään uhkatilanteita, uhkailua tai suoranaista väkivaltaa. Maltillisten ja helposti mieleenpainuvien toimintamallien avulla luodaan henkilökunnalle perusvalmiudet tyypillisimpien uhka- ja väkivaltatilanteiden varalle. Koulutettavia asioita lähestytään useiden eri esimerkkitilanteiden avulla, jolloin materiaalia on helppo soveltaa omalle työpaikalleen ja se toimii myös erillisenä itseopiskelupakettina.

KOULUTUSVIDEON SISÄLTÖ

Koulutusvideossa käydään läpi vaarallisen henkilön kohtaamistapahtumia erilaisten fiktiivisten tilanteiden kautta. Ensin näytetään tapahtuma kokonaisuudessaan ja sen jälkeen tarkastellaan kohtaus uudelleen kouluttavasta näkökulmasta. Erilaisia uhkatilanteita syntyy mm. opetustilanteessa, kadulla, kaupassa, virastossa, vastaanottotiskillä, toimistossa. Kaikki kohtaukset tukevat toisiaan joten tietoa on helposti sovellettavissa kaikille eri palvelualoille. Video sisältää myös hätäilmoituksen teko-ohjeet. Asiat esitetään ymmärrettävällä tavalla ja esimerkkien avulla ne myös jäävät helposti mieleen.

KOULUTUSVIDEON KÄYTTÄMINEN

 • Työntekijät voivat tarvittaessa kukin katsoa tuotteen itselleen sopivana ajankohtana, eli itseopiskeluna.
 • Video voi olla mukana osana laajempaa koulutustapahtumaa.
 • Keskustelun ”herättäjänä” käsiteltäessä vaarallisen henkilön kohtaamistilanteita
 • Uusien työtekijöiden nopea perehdyttäminen uhkatilanteisiin ennen varsinaista laajempaa koulutusta (kesätyöntekijät, vuokratyövoima, keikkatyöläiset, työharjoittelijat, viransijaiset, uusiin työtehtäviin siirtyvät ihmiset jne.)
 • Aika-ajoin tapahtuva kertaaminen ei koskaan ole haitaksi

KOULUTUSVIDEON KOHDERYHMÄ

 • Asiakaspalvelutyötä tekevät ihmiset
 • Työntekijät jotka joutuvat päivittäin tekemisiin erilaisten ihmisten kanssa
 • Työntekijät joiden työpaikka sijaitsee ”vaarallisella” alueella
 • Työpaikat joissa on jo tapahtunut väkivaltatilanteita
 • Yksin työskentelevät
 • Yöllä työskentelevät
 • Työpaikat joissa käsitellään rahaa tai muuta arvotavaraa

Ei voida kuitenkaan pois sulkea mitään työpaikkaa jossa ei olisi minkäänlaista riskiä koskaan joutua kohtaamaan vaarallista henkilöä. Kuka tahansa voi tänä päivänä joutua kohtaamaan vaarallisen henkilön juuri silloin kun sitä vähiten odottaa.

MISSÄ JA MITEN UHKAAVA TILANNE VOI SYNTYÄ

 • Uhkaava tilanne syntyy usein silloin, kun esimerkiksi kaupassa (kauppa tai alkoholimyymälä, kioski, liikenneasema jne.) alkoholin vaikutuksen alaiselle kieltäydytään myymästä keskiolutta tai apteekissa jos asiakas ei saa haluamaansa lääkettä, koska reseptin suhteen on epäselvyyksiä tai hänelle ei myydä jotakin tuotetta kuten kertakäyttöruiskuja. Kaupan alalla väkivallan tekijöitä ovat yleisimmin alkoholin ja huumausaineen vaikutuksen alaiset henkilöt.
 • Ryöstöt ovat vakavampia väkivaltatilanteita, koska käytössä on usein aseita.
 • Terveydenhuollossa huolta aiheuttavat eri syistä sekavat tai psyykkisesti sairaat potilaat, jotka voivat käyttäytyä arvaamattomasti.
 • Häiriöitä aiheuttavat toisinaan myös potilaan seuralaiset ja muut ulkopuoliset. Koko sairaanhoidon henkilökunnalla on suuri vaara kohdata vaarallisia henkilöitä.
 • Sosiaalialan laitoksissa ollaan tekemisissä esim. nuorten, vammaisten tai vanhusten kanssa ja työn yhteydessä voi syntyä monenlaisia vaikeita ja vaarallisia tilanteita.
 • Sosiaalitoimistoissa asiakkaiden kanssa saattaa syntyä ristiriitaa esimerkiksi päätöksistä, nämä asiat voivat toteutua kaikilla niillä instansseilla joissa tehdään asiakkaille jotain päätöksiä joihin asiakas voi olla myös tyytymätön ja näin menettää malttinsa. (Työvoimatoimistot, verotoimistot, oikeustoimistot, kaupungit/kunnat, firmojen kokoukset….)
 • Jokainen on varmaan jossain vaiheessa lukenut lehdistä artikkeleita jossa ihminen on joutunut ilman mitään omaa syytään väkivallan tai uhkailun kohteeksi. Väkivaltaiselle käyttäytymiselle ei ole ollut mitään perusteita.
 • Kaikkialla missä käsitellään rahaa ja rahanarvoista tavaraa ovat myös riskialttiita (Pankit, kulta- ja kellosepät, elektroniikka, helpot kohteet kuten kioskit ja syrjäiset myymälät jne)
 • Koulumaailmassa ja päivähoidossa vaaratilanteita voi syntyä lasten vanhempien tai ulkopuolisten taholta, ollaan tyytymättömiä palveluun, samoin vaaraa voi aiheuttaa yksittäiset vaarallisten henkilöiden sekoilut laitoksen sisälle. Pahitteeksi ei ole oppilaidenkaan tiedostaa oikeanlaisia tapoja kohdata vaarallinen henkilö.
 • Poistumiskehotukset ja asioihin puuttuminen voivat kärjistää tilanteita esimerkiksi hotelli- ja ravintolatyössä.
 • Yöaikaan ja etenkin yksin työskennellessä on suuri riski joutua uhkailun tai väkivallan kohteeksi (grillit, hampurilaispaikat, ensi-avut, erilaiset kahvilat, taksit, baarit yms…)

LOPUKSI

Henkilöstön koulutus on tärkeä osa varautumista. Koulutuksen avulla opitaan tunnistamaan kehittymässä olevat väkivaltatilanteet ja löytämään väkivallattomat menetelmät tilanteen ratkaisemiseksi.

Ennakointi on turvallisuutta. Vaikka vielä ei ole mitään tapahtunutkaan, ei se kuitenkaan tarkoita sitä ettei ko. tilanteisiin voisi joskus joutua.

Turvallisuuteen kannattaa panostaa.

Kurki Video

Eastsec Oy