Oppilaitoksen turvallisuusopas
Suomen Palopäällystöliitto 2009
Kirja, 66 sivua
Kirja
12,00€ + alv 10%
toimituskulut
9,90 € + alv 24%
 
   

 

YLEISTÄ

Turvallisuus on koulutyön keskeinen periaate, ja oppilaitosten tulisi olla turvallisia kasvamis- ja oppimisympäristöjä lapsille ja nuorille sekä turvallisia työpaikkoja henkilökunnalle. Educa-messujen ja Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n tekemän tuoreen tutkimuksen mukaan 94 prosenttia opettajista kaipaa lisää turvallisuuskoulutusta.

Useimmat oppilaitokset ovat laatineet lakisääteisen pelastussuunnitelman, mutta pelastusalan ammattilaiset ovat huolissaan siitä, että suunnitelmien sisältöä ja niihin liittyviä toimintamalleja ei yleensä tunneta riittävän hyvin. Oppilaitoksenkin jokainen työntekijä voi omalla turvallisuusosaamisellaan edistää turvallisen työpaikan sekä turvallisen oppimis- ja kasvamisympäristön muodostumista. Turvallisuusuhkiin varautuminen jo ennakolta estää useimpien onnettomuuksien syntymisen ja toisaalta oikeiden toimintamallien suunnittelu ja harjoittelu, kun jotain on jo sattunut, voi merkittävästi lieventää vahinkojen suuruutta ja vakavuutta.

Suomen Palopäällystöliitto – Finlands Brandbefälsförbund on julkaissut uuden Oppilaitoksen turvallisuusoppaan. Oppaan ovat kirjoittaneet Helsingin pelastuskoulun rehtori Matti Waitinen sekä turvallisuusasiantuntija Erkki Ripatti. Matti Waitisella on myös pitkä luokanopettajan ja peruskoulun rehtorin sekä turvallisuuskouluttajan työkokemus.
Oppilaitoksen turvallisuusopas on käytännönläheinen ja monipuolinen opas oppilaitosten vaara- ja uhkatilanteiden ennaltaehkäisemiseksi sekä niissä toimimiseksi.

Opas johdattelee hyvään turvallisuuskulttuuriin: siinä on kuusitoista selkeää jaksoa mm. tulipalotilanteiden, tapaturmien ja sairauskohtauksien, väkivaltatilanteiden, ilkivallan ja tarttuvien tautien sekä poikkeusolojen ja muiden häiriötilanteiden varalta. Poistumisturvallisuudesta ja uutena asiana myös sisällesuojautumisesta on omat jaksonsa. Oppaan lopussa ohjeistetaan oppilaitoksen turvallisuuden omavalvontaan, ja sen suorittamiseksi oppaassa on useita tarkastuslistoja, mm. omatoiminen turvatarkastuslista ja turvatarkastuslista, kun koulua käytetään tilapäismajoitukseen.

Opas on tarkoitettu jokaisen oppilaitoksessa työskentelevän turvallisuuden käsikirjaksi.