Toimisto- ja virastotyön turvallisuuskoulutus -CD
Suomen Palopäällystöliitto 2009
CD-ROM
CD
20,00€ + alv 24%
toimituskulut
9,90 € + alv 24%
 
   

 

YLEISTÄ

Turvallisuudesta ei koskaan puhuta liikaa. Henkilöstö ja asiakkaat pitävät usein itsestään selvänä, että työpaikan ja kiinteistön turvallisuusasiat sekä niihin liittyvä suunnittelu ja koulutus on hoidettu asianmukaisesti.

Tämä koulutusaineisto ja siihen liittyvä turvallisuusopas on laadittu toimisto- ja virastoympäristöissä työskentelevien turvallisuusosaamisen lisäämiseksi sekä turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi. Aineisto käsittää laajasti turvallisuuden eri osa-alueet, ja havainnollinen materiaali lisää kiinnostusta turvallisuuteen sekä edesauttaa oppimista.

Aineistoa voidaan hyödyntää aihekokonaisuuksittain tai 1-2 päivän mittaisena kurssimuotoisena opetuksena. Aihekokonaisuudet ovat:

1. Työpaikan turvallisuuskulttuuri
2. Tulipalojen ehkäisy
3. Suunnitelmallista turvallisuutta
4. Tulipalo
5. Toiminta tulipalotilanteessa
6. Alkusammutus
7. Sähköpaloturvallisuus
8. Poistumisturvallisuus
9. Työpaikan ensiapuvalmius
10. Väkivaltatilanteet ja niistä selviytyminen
11. Suuronnettomuudet ja poikkeusolot
12. Tietoturvallisuus toimistoympäristössä
13. TUrvallisuuden omavalvonta

Opetusaineiston ovat laatineet rehtori Matti Waitinen Helsingin pelastuskoulusta ja turvallisuusasiantuntija Erkki Ripatti.

Opetuskalvoja on yhteensä 170 kpl, lisäksi CD sisältää videon huoneistopalon kehittymisestä sekä yleisen vaaramerkin.