SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TURVALLISUUSOPAS
Suomen Palopäällystöliitto 2012
Kirja, 64 sivua
Kirja
12,00 € + alv 10%
toimituskulut
9,90 € + alv 24%
 
   

 

Saamme lähes päivittäin lukea sosiaali- ja terveydenhuoltoa kohdanneista onnettomuuksista. Tulipalo on lamaannuttanut koko yksikön toiminnan tai työntekijä on joutunut uhkaavaan tilanteeseen. Pahimmassa tapauksessa on menetetty ihmishenkiä. Lukuisat esimerkit elävästä elämästä kertovat, että turvallisuutta ei voi ulkoistaa.

Tämä opas tarjoaa perustietoa työpaikan turvallisuuden kehittämiseen. Se käsittelee turvallisuutta työntekijän ja asiakkaan näkökulmasta. Opas keskittyy erityisesti henkilö- ja paloriskeihin, jotka on tunnistettu alan suurimmiksi riskeiksi. Tavoitteena on syventää perustietoja ja –taitoja sekä luoda edellytykset turvallisuuskulttuurin edistämiseen ja riskienhallintaan. Aineisto tukee sosiaali- ja terveysministeriön turvallisuussuunnittelun ohjeistusta.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa turvallisuus on keskeinen osa työntekijän ammattitaitoa. Asiakkaat kuuluvat usein riskiryhmiin. Tulevaisuudessa erityisesti väestön ikääntyminen ja eriarvoistuminen lisäävät entisestään työntekijöille asetettuja vaatimuksia. Perehtymistä edellyttävät myös lainsäädäntöön kirjatut vaatimukset, esimerkiksi toimintayksiköiden poistumisturvallisuudesta ja vaarojen tunnistamisesta.

Ensi katsomalta näyttää, että opittavaa on paljon, mutta käytännössä asiat tiivistyvät muutamaan keskeiseen huomioon. Turvallisuuden kaikilla osa-alueilla tärkeintä on taito tunnistaa riskejä, halu reagoida niihin ja kyky toimia hätätilanteessa. Oppaassa on käytännön malleja ja työvälineitä, joiden avulla työntekijä voi vaikuttaa riskeihin omalla työpaikallaan Tunnistetut riskit voi kirjata oppaan muistiinpanosivuille ja ottaa ne käsiteltäväksi oman esimiehen kanssa.