linkki täysikokoiseen kansikuvaan (uusi ikkuna)

HENKILÖKUNNAN TOIMINTA RIKOSTILANTEESSA
( VET/SFB 3, A-50895 ) Kurki Video 2007
DVD 24min PAL 4:3 stereo
DVD
69,90 € + alv 24%
toimituskulut
9,90 € + alv 24%
 
   

 

TAUSTAT

Täysin kotimaista tuotantoa oleva turvallisuusalan koulutusvideo. Tuotanto Kurki Video.
Turvallisuusalan asiantuntija Eastsec Oy. (linkki) www.eastsec.net

YLEISTÄ

Esimerkiksi ryöstö-, väkivalta- tai onnettomuustilanteeseen joutuminen tai sen välttäminen ei ole taidosta kiinni, mutta mainituissa tilanteissa toimiminen puolestaan on. Jokainen ihminen kokee stressireaktion seurauksena erilaisia fyysisiä ja psyykkisiä vaikutuksia, jotka heikentävät heidän toimintakykyään merkittävästi. Tilanteissa toimitaan täysin vaistojen ja opittujen asioiden varassa, jonka vuoksi koulutus ja harjoittelu tilanteita varten ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Rikos- tai onnettomuustilanteeseen joutuneiden ihmisten toiminnalla on suuri merkitys mm. henkilövahinkojen välttämisessä ja poliisitutkinnan kannalta olennaisien todisteiden säilymisessä. Tämän videon tarkoituksena on antaa katsojalleen helposti sovellettavia toimintamalleja ja perusperiaatteita, joiden avulla voi toimia erilaisissa kriisitilanteissa tehokkaammin ja turvallisemmin. Käsiteltävät aihepiirit koostuvat niistä asioista, joita voit tehdä ennen virallisen avun (kuten esim. poliisin tai ensihoitajien) saapumista paikalle.

SISÄLTÖ

Video käsittelee mm. seuraavia aihepiirejä:

  • Toimiminen uhkatilanteessa ja tilanteen vakauttaminen
  • Rikospaikan ja todisteiden suojaaminen
  • Verialtistus (tartuntataudit) ja tilanteen hätäensiapu
  • Loukkaantuneen tilan selvittäminen ja hätäilmoitus.
  • Stressireaktion vaikutukset toimintakykyyn ja niiden minimointi
  • Huomioiden teko ja rikoksentekijän tuntomerkit

Videon rakenne on rytmitetty vuoroin fiktiivisen yrityksessä tapahtuneen väkivaltatilanteen tapahtumien ja vuoroin koulutusjaksojen välillä, joka tekee katsomiskokemuksesta intensiivisemmän.

KOHDERYHMÄ

Video soveltuu sisältönsä puolesta sekä johdetun turvallisuuskoulutuksen että henkilökunnan itsenäisen opiskelun apuvälineeksi (erityisesti mm. uusien työntekijöiden, sijaisten, vuokratyövoiman tai työharjoittelijoiden ”peruskoulutus”) sekä aihepiirin yleiseen kertaukseen jo aiemmin kouluttautuneille.

Videon fiktiivisten osuuksien ansiosta se toimii hyvin myös keskustelun herättäjänä esim. käsiteltäessä yrityksen sisäistä toimintamallia rikostilanteiden varalle.

LOPUKSI

Rikostilanteiden aiheuttamat henkilö- ja omaisuusvahingot ovat aina suurimmillaan silloin, kun tilanteeseen ei ole valmistauduttu ennakolta. Työpaikat joissa käsitellään rahaa tai arvotavaraa on suuri riski joutua ryöstön kohteeksi, kun taas työpaikat joissa ollaan paljon tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa on riski joutua henkirikoksen kohteeksi. Mahdollinen henki- tai omaisuusrikos voi puolestaan tapahtua missä ja milloin tahansa. Kaupunkikeskustojen toimipaikat eivät enää ole rikollisuuden erityiskohde. Median otsikoista on voinut huomata, että kaikki toimipaikat eri puolilla maata ovat samojen uhkien ja tosiasioiden edessä. Riskit ovat kaikille samat.

Oikeaoppinen toiminta rikostilanteessa (ja sen jälkeen) antaa paremmat mahdollisuudet selvitä tilanteesta vahingoittumattomana. Samalla voidaan edesauttaa tekijöiden saattamista vastuuseen teoistaan sekä mahdollisesti menetetyn omaisuuden palauttamista oikeille omistajilleen .

 

Turvallisuuskoulutukseen kannattaa panostaa!

Kurki Video

Eastsec Oy