linkki täysikokoiseen kansikuvaan (uusi ikkuna)
POISTUMISTURVALLISUUSOPAS
Suomen Palopäällystöliitto 2010
Kirja, 40 sivua
Kirja
12,00 € + alv 10%
toimituskulut
9,90 € + alv 24%
 
   

YLEISTÄ

Opas on tarkoitettu yritysten, virastojen tai laitosten turvallisuudesta vastaaville henkilöille. Opas toimii oivallisena työvälineenä poistumisturvallisuutta suunniteltaessa ja poistumisharjoituksia järjestettäessä. Opas sisältää lukuisia esimerkinomaisia tarkistuslistoja.

Oppaan ovat kirjoittaneet turvallisuuspäällikkö Tuomo Linjala ja pelastuskoulun rehtori Matti Waitinen kokemustensa pohjalta erilaisten toimipaikkojen poistumisharjoituksista ja muista turvallisuuskoulutuksista sekä todellisista pelastustehtävistä.

Oppaan ensimmäinen osa pyrkii ohjaamaan lukijaansa ymmärtämään yrityksen tai laitoksen turvallisuuskulttuurin yhteyttä mm. tarkoituksenmukaisiin ja tehokkaisiin poistumisturvallisuusratkaisuihin.

Oppaan toinen osa tarjoaa puolestaan käyttökelpoisen mallin mielekkään poistumisharjoittelukokonaisuuden toteuttamiseksi työyhteisössä. Tarjotun mallin avulla poistumisharjoitus voidaan toteuttaa turvallisesti ja suunnitelmallisesti.

Pelastuslaki velvoittaa rakennuksen omistajaa ja haltijaa sekä toiminnanharjoittajaa huolehtimaan siitä, että rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai että heidät voidaan pelastaa muulla tavoin. Tällä oppaalla haluamme motivoida työpaikkoja vaiheittaiseen ja säännölliseen poistumisharjoitteluun.