Poistumisturvallisuuden koulutus -CD
Suomen Palopäällystöliitto 2011
CD-ROM
CD
65,00€ + alv 24%
toimituskulut
9,90 € + alv 24%
 
   

 

YLEISTÄ

Poistumisturvallisuudenkoulutus-CD on laadittu työpaikkojen poistumisturvallisuutta kehittävien henkilöiden työkaluksi ja koulutusmateriaaliksi.  CD sisältää neljä eri aihekokonaisuutta: 1) Työpaikan turvallisuukulttuurin kehittäminen (59 kalvoa), 2) Poistumisturvallisuus työpaikalla (98 kalvoa), 3) Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa (97 kalvoa) ja 4) Poistumisturvallisuus oppilaitoksissa (99 kalvoa).

Materiaalin ensimmäinen osa pyrkii ohjaamaan koulutettavat ymmärtämään työpaikan hyvän turvallisuuskulttuurin yhteyttä mm. tarkoituksenmukaisiin ja tehokkaisiin poistumisturvallisuusratkaisuihin. Materiaalin kolme muuta osaa tarjoavat puolestaan käyttökelpoisen ja hyväksi havaitun mallin mielekkään poistumisharjoittelukokonaisuuden toteuttamiseen erilaisissa toimintaympäristöissä ja työyhteisöissä.

Esitetyn mallin avulla poistumisharjoittelu voidaan toteuttaa henkilöstöä motivoivasti, turvallisesti ja suunnitelmallisesti. Aineisto opastaa myös erilaisten uhkien varalta tapahtuvaan oikeaoppiseen sisälle suojautumiseen.

CD:llä on yhteensä noin 350 PowerPoint-kalvoa, lisäksi se sisältää videon huoneistopalon kehittymisestä sekä yleisen vaaramerkin.