Oppilaitoksen turvallisuuskoulutus -CD
Suomen Palopäällystöliitto 2010
CD-ROM
CD
65,00€ + alv 24%
toimituskulut
9,90 € + alv 24%
 
   

 

YLEISTÄ

Turvallisuudesta ei koskaan puhuta liikaa. Valitettavan usein siitä ryhdytään puhumaan vasta sitten, kun jotain ikävää on päässyt tapahtumaan. Vaaroihin ja yllättäviin tapahtumiin varautuminen on kuitenkin viisasta aloittaa jo ennen kuin turvallisuus on menetetty. Oppilaiden huoltajat ja opiskelijat pitävät usein itsestään selvänä, että oppilaitoksen turvallisuusasiat sekä niihin liittyvä suunnittelu ja koulutus on hoidettu asianmukaisesti.

Tämä koulutusaineisto ja siihen liittyvä turvallisuusopas on laadittu kaikkien opppilaitoksessa työskentelevien turvallisuusosaamisen lisäämiseksi sekä oppilaitoksen turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi. Aineisto käsittää laajasti turvallisuuden eri osa-alueet, ja havainnollinen materiaali lisää kiinnostusta turvallisuuteen sekä edesauttaa oppimista.

Aineistoa voidaan hyödyntää aihekokonaisuuksittain tai 1-2 päivän mittaisena kurssimuotoisena opetuksena. Aihekokonaisuudet ovat:

 1. Oppilaitoksen turvallisuuskulttuuri
 2. Suunnitelmallista turvallisuutta
 3. Tulipalojen ehkäisy
 4. Tulipalo!
 5. Toiminta tulipalotilanteessa
 6. Alkusammutus
 7. Sähköpaloturvallisuus
 8. Poistumisturvallisuus
 9. Suojautuminen yllättävissä tilanteissa työpäivän aikana
 10. Väkivaltatilanteet ja niistä selviytyminen
 11. Oppilaitoksen ensiapuvalmius
 12. Varautuminen tarttuviin tauteihin
 13. Ilkivalta ja vahingonteko kouluissa
 14. Poikkeusolot ja vakava häiriötilanne
 15. Tietoturvallisuus oppilaitoksessa
 16. Turvallisuuden omavalvonta.

Opetusaineiston ovat laatineet rehtori Matti Waitinen Helsingin pelastuskoulusta ja turvallisuusasiantuntija Erkki Ripatti.

Opetuskalvoja on yhteensä 240 kpl, lisäksi CD sisältää videon huoneistopalon kehittymisestä sekä yleisen vaaramerkin.