OPPILAITOKSEN TURVALLISUUSJOHTAMINEN
Tietosanoma, 2012
Kirja, 208 sivua
Kirja
49,00€ + alv 10%
toimituskulut
9,90 € + alv 24%
 
   

 

Oppilaitoksen turvallisuusjohtaminen

Lue kirjan sisällysluettelo tästä! (.pdf)

Oppilaitosten turvallisuus koskettaa suurta määrää ihmisiä päivittäin. Yksittäisiin riskeihin varautumisen sijaan oppilaitosten turvallisuus tulisi taata kokonaisvaltaisesti. Tämä edellyttää vahvaa turvallisuuskulttuuria, joka ilmenee oppilaitosten arjessa. Vahva turvallisuuskulttuuri edellyttää määrätietoista turvallisuusjohtamista.
Oppilaitoksen turvallisuusjohtaminen kertoo, kuinka oppilaitosten turvallisuus ja riskienhallinta otetaan osaksi oppilaitoksen strategiaa ja prosesseja. Lisäksi kirjassa käydään systemaattisesti läpi oppilaitosten turvallisuutta ja turvallisuusjohtamisen oikeudellista vastuuta koskevat lait ja esitellään Turvallinen oppilaitos -riskienhallintamallin periaatteet.

Oppilaitoksen turvallisuusjohtaminen on tarkoitettu oppilaitosten johtajille ja muille, jotka ovat vastuussa oppilaitosten turvallisuuden kehittämisestä.

Kirjan toimittaja Jyri Paasonen työskentelee turvallisuusalan yliopettajana Laurea-ammattikorkeakoulussa ja tutkijana empiirisen turvallisuustutkimuksen tutkimusryhmässä. Hän on aikaisemmin kirjoittanut teokset Yksityisen turvallisuusalan sääntely ja Vartijan korttikoulutukset. Tero Huumonen ja Laura Paasonen toimivat tutkijoina empiirisen turvallisuustutkimuksen tutkimusryhmässä.