HENKILÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSISSA
( VET/SFB 3, A-51596 ) Kurki Video 2010
DVD 29min PAL 16:9 stereo
kieli FIN , tekstitys SWE

DVD
115,00 € + alv 24%
toimituskulut
9,90 € + alv 24%
 
   

Levyllä on nyt mahdollisuus valita toistaako ohjelman ilman tekstitystä vai ruotsinkielisellä tekstityksellä.

TAUSTAT

Ensimmäinen oppilaitoksia varten suunniteltu , täysin suomalaista tuotantoa oleva turvallisuuskoulutus DVD.

Tuotanto Kurki Video, turvallisuusalan asiantuntijana Eastsec Oy. ( www.eastsec.net )

YLEISTÄ

Kouluissamme on satojatuhansia lapsia ja nuoria, joiden turvallisuudesta aikuisten on huolehdittava. Koulun on tarjottava turvallinen oppimisympäristö oppilaille, sekä turvallinen työskentely-ympäristö koulun henkilökunnalle. Suomessa koulu on aina koettu turvalliseksi tokihan se mielletään vieläkin. Viimeaikaiset tapahtumat ovat kuitenkin osoittaneet, että myös kouluissa on panostettava turvallisuusasioihin.

Omatoiminen varautuminen paloturvallisuus-, poistumisturvallisuus-, hätäensiapu- sekä väkivaltatilanneosaamiseen on säädetty laissa (pelastuslaki 8§) pakolliseksi ja jokainen yhteisö joutuu suunnittelemaan sekä toteuttamaan oman henkilöstönsä kouluttamisen näihin tilanteisiin. Koulunkin henkilökunnan turvallisuusasiat on oltava asianmukaisesti hoidettuina. Koulutuksen järjestäjä on velvollinen valvomaan, että turvallisuusasiat ovat hänen yksikössään kunnossa. Turvallisuuskoulutuksia on järjestettävä säännöllisesti ja turvallisuusajattelu on oltava jokapäiväistä.

Opettajan on oman työnsä lisäksi huolehdittava myös oppilaidensa turvallisuudesta. Agressiivisesti käyttäytyvien oppilaiden tai ulkopuolisten, kouluun harhautuneiden vaarallisten henkilöiden kanssa toimiminen on tiedostettava jo ennakkoon.

Niin kuin yrityksissä, niin myös oppilaitoksissakin vaihtuu työntekijöitä. Opettajat voivat myös opettaa viikon aikana usemmassakin oppilaitoksessa, joten jokaisen yksikön turvallisuusasiat tulisi olla tiedossa. Säännöllinen yhteistyökumppaneiden kanssa toimiminen on tärkeää (poliisi, pelastuslaitos, turvallisuuskouluttajat).
Kriisitilanteessa tilannejohtamiskyky korostuu. Uhan laadun määrittäminen ja toiminta sen mukaisesti on ensiarvoisen tärkeää.

KOULUTUS DVD:N SISÄLTÖ

DVD:llä koulutetaan oppilaitoksissa mahdollisesti syntyvien vaarallisten tilanteiden ennaltaehkäisyä sekä oikeaoppista toimintaa erilaisissa konfliktitilanteissa. Kaikki DVD:n aineisto on kuvattu oppilaitosympäristössä ja kaikki esimerkkitilanteet voivat kohdata ketä tahansa opettajaa.
DVD:n sisältö on suunnattu oppilaitoksissa työskenteleville henkilöille. Esimerkkitilanteissa keskitytään henkilöturvallisuuteen ja vaarallisten tilanteiden ennaltaehkäisyyn. DVD käsittelee mm. seuraavia oppilaitoksien ongelmatilanteisiin littyviä aihepiirejä:

- tietoa ihmisten käyttäytymisestä stressireaktion alaisuudessa sekä oman toimintakyvyn parantaminen
- turvallinen lähestyminen, puhuttaminen ja ruumiinkieli kohdattaessa uhkaava tai arvaamaton henkilö
- tietoa tilaturvallisuuden parantamisesta
- toimintamalleja mm. fyysisen, terä- tai ampuma-aseella uhkaamisen tapahtuessa.
- tietoa onnistuneen evakuoinnin perusperiaatteista

Materiaali ei vaadi pohjatietämystä aihepiiristä, joka mahdollistaa sisäisen koulutuskäytön lisäksi myös DVD:n käyttämisen itseopiskelussa tai esimerkiksi infopakettina uusille työntekijöille. Tuote on myös oiva keskustelun herättäjä arvioitaessa oman työpaikan mahdollisia uhkatekijöitä.

Lisämateriali:
Poliisiviranomaisen puheenvuoro.
112 hätäkeskukseen soittaminen.

KOULUTUS DVD:N KÄYTTÄMINEN

Elävän kuvan näyttäminen koulutuksessa on todettu todella toimivaksi apuvälineeksi asioiden havainnollistamiselle. Katsoja samaistuu helposti videoiden henkilöihin ja näinollen nähty toimintatapa jää helposti mieleen. Asiat on myös nähdyn perusteella helpompi ymmärtää. Nähty tarina helpottaa myös ymärtämään niitä seikoja miksi tietyssä tilanteessa tulee toimia tietynlaisesti. Havainnollistava grafiikka auttaa myös asioiden hahmottamisessa. Kuva, teksti ja spiikki yhteistyössä luovat kokonaisuuden joka hyvin toimiessaan jää helposti katsojan mieleen. Hyvin suunniteltu todentuntuinen tarina tempaisee katsojan mukaansa ja ikäänkuin huomaamattaan hän oivaltaa tiettyjä toimintamalleja nähdystä tapahtumasarjasta. Onhan se sanonta edelleenkin voimassa, että ”yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa”.
DVD:n sisältö toimii myös itsenäisenä pakettina joten sitä voi käyttää itseopiskeluun ja katsoa sitä , itselle sopivana aikana vaikkapa kannettavan tietokoneen näytöltä. Uusille työntekijöille se voi olla ensimmäinen kosketus turvallisuuskoulutukseen ennen varsinaista talon omaa sisäistä turvallisuusperehdytystä. Aihepiirin kertauksen välineenä se on erittäin oivallinen väline.
Erillinen kouluttaja taas voi käyttää sitä esimerkiksi keskustelun avaajana tai pohjustuksena aloitettavalle koulutustilaisuudelle.
Tuote toimii hyvin myös aika ajoin tapahtuvalle ”muistin virkistämiselle” ennen pääkoulutustilaisuuksia.

KOULUTUS DVD:N KOHDERYHMÄ

DVD on suunnattu kaikkien oppilaitosten opettajille ja rehtoreille, mutta sitä voi hyödyntää myös muu oppilaitoksen henkilökunta.

LOPUKSI

Opettajilta vaaditaan rautaista ammattitaitoa opettamisen saralta, mutta on tärkeää että myös heitä koulutetaan turvallisuusnäkökohtien hallintaan. Opettajat perehdytetään oppiaineiden opettamiseen liittyviin seikkoihin, mutta useasti unohtuu perehdytys myös turvallisuusasioihin. Ennalta harjoittelu ja opiskelu riittävän useasti mahdollistaa tosipaikan tullen nopean ja oikeaoppisen toiminnan. Oikeaoppinen toiminta ei välttämättä ole vaikea asia hallita. Valitettavan usein motiivi turvallisuusasioiden oppimiseen syntyy vasta lähipiirissä tapahtuneen turman jälkeen. Asioita opitaan ikäänkuin kantapään kautta.
Vaarallisen tilanteen sattuessa ei ole enää aikaa miettiä, vaan silloin tulee vain heti toimia.
On muistettava, että viimekädessä jokainen vastaa omasta turvallisuudestaan.
 
Kurki Video
Eastsec Oy