linkki täysikokoiseen kansikuvaan (uusi ikkuna)
HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PALOTURVALLISUUSOPAS
Suomen Palopäällystöliitto 2006
Kirja, 43 sivua
Kirja
10,00 € + alv 10%
toimituskulut
9,90 € + alv 24%
 
   

YLEISTÄ

Hotelli- ja ravintolaliiketoiminassa asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuus on erittäin tärkeää. Alalla toimivien yritysten kaikkien organisaatiotasojen tulisi ymmärtää tämä ja myös sitoutua turvallisuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Olennaista on, että turvallisuutta ei pidetä itsestäänselvyytenä, vaan henkilökunta tiedostaa ja hallitsee toimintaan mahdollisesti liittyvät riskit.

Suositeltavana tavoitteena voisi pitää, että jokainen työntekijä saisi jo opiskeluaikanaan tai viimeistään työnantajan antaman lakisääteisen perehdyttämisen aikana riittävät tiedot ja taidot paloturvallisuudesta. Ammattiin valmistavissa oppilaitoksissa tulisi aina perehdyttää opiskelijat juuri kyseisen ammatin kannalta keskeisiin paloturvallisuuskysymyksiin. Heidät tulisi myös kouluttaa alkusammutustaitoisiksi. Kunkin työpaikan tulee huolehtia turvallisuusohjelmassaan henkilöstön turvallisuustietojen ja –taitojen säännöllisestä päivittämisestä.

Tämän oppaan tavoitteena on auttaa hotelli- ja ravintola-alan ammattilaisia tunnistamaan työympäristönsä paloturvallisuusriskit, estämään jo ennalta tulipalojen syttyminen sekä omaksumaan toimintamallit onettomuustilanteissa.

Kirjoittaja Päivi Seppä on työskennellyt ravintola-alalla eri tehtävissä yhteensä kaksikymmentä vuotta. Työssä hankitut kokemukset ovat ohjanneet tämän oppaan syntymistä yhdessä pelastusalan ammattilaisten rautaisen kokemuksen kanssa.