linkki täysikokoiseen kansikuvaan (uusi ikkuna)

EVAKUOINNIN PERUSTEET JA POMMIUHKA
( VET/SFB 3, A-51120 ) Kurki Video 2008
DVD 26min PAL 4:3 stereo
DVD
69,90 € + alv 24%
toimituskulut
9,90 € + alv 24%
 
   

TAUSTAT

Täysin kotimaista tuotantoa oleva turvallisuusalan koulutusvideo. Tuotanto Kurki Video. Turvallisuusalan asiantuntija Eastsec Oy. (linkki) www.eastsec.net

YLEISTÄ

Suomessa syntyy vuosittain paljon erilaisia uhkatilanteita joissa ihmiset joudutaan evakuoimaan ulos rakennuksista. Tilanteet syntyvät yleensä yllätttäen ja ne voivat aiheuttaa hämmennystä. Yksi evakuointiin johtava syy on puhelimitse annettu pommiuhkaus. Nopea ja turvallinen evakuoinnin aloitus sekä oikeaoppinen toiminta pommiuhkasoiton vastaanottamisessa antavat viranomaisille paremmat mahdollisuudet uhkatilanteen hoitamiseen.

Suurimman riskiryhmän uhkasoiton vastaanottajista muodostavat puhelinvaihteen työntekijät. Vaikka keskustoiminnan järjestelyjä on yritysten ja virastojen osalta keskitetty on edelleen mahdollisuus ohittaa keskus ja soittaa työntekijöiden suoriin numeroihin. Näin uhkasoitto voi periaatteessa osua kenen tahansa kohdalle ja näin toiminta ko. tilanteessa olisi hyvä hallita.

Uhka voidaan kohdistaa suoraan henkilökuntaan tai itse yritykseen.Yritykseen kohdistuvan uhan syy voi olla vaikapa yrityksen tekemät poliitiset ratkaisut.

Evakuointitilanne syntyy myös muustakin syystä kuin pommiuhkauksen vuoksi. Muita mahdollisia syitä voivat olla esimerkiksi tulipalo, kaasuvuoto, kemikaalivuototilanne tai rakennuksessa todettu sortumisvaara tai muu vaarallinen rakennustekninen vika jne.

Ennen virkavallan saapumista on vastuu evakuoinnin aloittamisesta yrityksen nimeämillä turvallisuusvastaavilla, mutta jos näitä ei ole, niin vastaavana toimii yrityksen johto.

KOULUTUSVIDEON SISÄLTÖ

Video käsittelee evakuoinnin perusteita käyttäen esimerkkitilanteena pommiuhkasoiton käynnistämää evakuointia. Samalla käydään läpi mm. pommiuhkasoiton vastaanottamista sekä evakuointitilanteeseen varautumista niin yrityksen kuin työntekijän kannalta katsottuna.

Videon tarkoituksena on antaa katsojalleen selkeä yleiskuva evakuointitapahtuman eri vaiheista sekä niiden turvallisesta toteuttamisesta. Tiedot ovat helposti sovellettavissa erilaisiin työympäristöihin ja tilanteisiin.

Video sisältää mm. seuraavia asioita:

Pommiuhkasoiton vastaanottaminen:

Pommiuhkasoittotilanne, puhelun vastaanottajan toiminta, pomiuhkalomakkeen täyttäminen, huomiot puhelun aikana, soiton vastaanoton jälkeinen toiminta.

Evakuointi:

Ennakkoon tehtävät toimenpiteet, evakuoinnin pääperiaatteet, ennen poliisin tuloa suoritettava evakuoinnin aloittaminen, aluevastaavat ja heidän toiminta, tilatarkastukset, evakuointireitit, evakuoinnin käytännön toimet, henkilökunnan toiminta evakuointitilanteessa, kokoontumispaikat ja varakokoontumispaikat, viranomaisille tehtävät selvitykset.

Lisämateriali:

112 hätäkeskukseen soittaminen.

KOULUTUSVIDEON KÄYTTÄMINEN

Videon sisältö toimii myös itsenäisenä pakettina joten sitä voi käyttää itseopiskeluun ja katsoa sitä , itselle sopivana aikana vaikkapa kannettavan tietokoneen näytöltä. Uusille työntekijöille se voi olla ensimmäinen kosketus turvallisuuskoulutukseen ennen varsinaista talon omaa sisäistä turvallisuusperehdytystä.

Erillinen kouluttaja taas voi käyttää sitä esimerkiksi keskustelun avaajana tai pohjustuksena aloitettavalle koulutustilaisuudelle.

Tuote toimii hyvin myös aika ajoin tapahtuvalle ”muistin virkistämiselle” ennen pääkoulutustilaisuuksia.

DVD on helppo pyöräyttää vaikkapa seuraavan kaltaisten tilaisuuksien aikana joissa henkilökunnasta on suurinosa paikalla: aamupalaveri, viikkopalaveri, osasto- tai jaoskokoukset, vuosikatsaukset, toimipaikan sisäinen poistumis/evakuointiharjoitus tms.

KOULUTUSVIDEON KOHDERYHMÄ

Kohderyhmänä voidaan pitää koko yrityksen tai viraston/laitoksen henkilökuntaa koska kaikkien on hyvä tiedostaa mitä evakuointitilanteessa tulee tapahtumaan ja miten silloin toimitaan.

LOPUKSI

Uudet työntekijät perehdytetään aina talon sisäisille toimintatavoille, mutta useasti unohtuu uusien perehdytys myös turvallisuusasioihin. Ennalta harjoittelu ja opiskelu riittävän useasti mahdollistaa tosipaikan tullen nopean ja oikeaoppisen toiminnan. Oikeaoppinen toiminta ei välttämättä ole vaikea asia hallita. Valitettavan usein motiivi turvallisuusasioiden oppimiseen syntyy vasta lähipiirissä tapahtuneen turman jälkeen. Asioita opitaan ikäänkuin kantapään kautta.

Onnettomuuden sattuessa ei ole enää aikaa miettiä, vaan silloin tulee vain heti toimia.

Jokainen vastaa viimekädessä omasta turvallisuudestaan.

 

Kurki Video

Eastsec Oy