EREHDYKSET JA UNOHDUKSET SALLIVA ASUINYMPÄRISTÖ
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK  2011
Kirja, 54 sivua
Kirja
12,00€ + alv 10%
toimituskulut
9,90 € + alv 24%
 
   

 

Erehdykset ja unohdukset salliva asuinympäristö

Suomessa kuolee vuosittain asuntopaloissa noin sata henkeä. Määrä on huomattavasti enemmän kuin Länsi-Euroopassa keskimäärin. Toinen merkittävä erityisryhmien turvallisuuteen liittyvä ongelma on tapaturmien, erityisesti kaatumisten ja putoamisten, suuri määrä.

Riskiryhmiin kuuluvien määrä ja osuus koko väestöstä on kasvamassa seuraavien vuosikymmenien aikana. Palokuolemien määrä kasvaa vastaavalla tavalla, ellei Suomessa kyetä tekemään oikeita ja riittäviä toimenpiteitä asumisen turvallisuustason parantamiseksi. Kaatumistapaturmat ovat suuri kansanterveys- ja kansantaloudellinen ongelma. Ihmiselle itselleen kaatumistapaturma voi olla erityisen merkittävä toimintakykyyn ja turvallisuuteen vaikuttava onnettomuus.

Opas esittelee erilaisia keinoja parantaa erityisryhmien asumisturvallisuutta. Tarkistuslistan avulla erityisryhmien parissa työskentelevät voivat myös kartoittaa asukkaan kodin turvallisuuden.

Toimittaneet  Juha Hassila ja Kristiina Juvas