linkki täysikokoiseen kansikuvaan (uusi ikkuna)

ALKUSAMMUTTAMINEN - Paloturvallisuuskoulutus
( VET/SFB 3, A-77061 ) Kurki Video 2011
DVD 22min PAL 16:9 stereo

Kieli FIN
DVD
149,00 € + alv 24%
toimituskulut
9,90 € + alv 24%
 
   

Katso otteita "Alkusammuttaminen - Paloturvallisuuskoulutus" DVD:stä > linkki esikatseluun <
Katso tuikkukynttilöistä syttynyt steariinipalo > linkki tuikkukynttiläpalo <

DVD SAATAVILLA ILMAISEEN KOEKATSELUUN, lisätietoja > linkki koekatseluoikeus <


ALKUSAMMUTTAMINEN - Paloturvallisuuskoulutus

DVD antaa perustiedot alkusammuttamisesta ja toiminnasta tulipalotilanteessa. DVD soveltuu mainiosti minkä tahansa työpaikan henkilökunnan  paloturvallisuuskoulutukseen, ja se toimii myös itseopiskelupakettina ilman erillistä kouluttajaa. DVD auttaa myös tunnistamaan ympäristön riskejä ja ymmärtämään alkusammutustaitojen merkityksen tulipalotilanteessa.

 

Tietoa DVD:n sisällöstä:

DVD:llä käsitellään mm. seuraavia aihekokonaisuuksia:

Tulipalon ominaisuudet ja huoneistopalon kehittyminen:
(tulipalon vaarallisuus, tulen nopeus, myrkylliset savukaasut)

Toiminta tulipalossa:
(toimintaketju: pelasta, varoita, hälytä, sammuta, rajoita, opasta)

Alkusammuttamisen perusteet:
(sammutuksen periaate ja siinä huomioitavia seikkoja, palamisreaktio)

Alkusammutusvälineet:
(eri tyyppiset alkusammutusvälineet, sammutusvälineissä käytettävät merkinnät, sammuttimien soveltuvuus eri tyyppisten palojen sammuttamiseen)

Erilaisilla alkusammutusvälineillä sammuttaminen:
(sammutuspeite, pikapaloposti, sankoruisku, nestesammutin, jauhesammutin, hiilidioksidisammutin)

Lisämateriaalit:
- Varoittava esimerkki tuikkukynttilöiden steariinipalosta
- Varoittava esimerkki LED-tuikkukynttilän palosta
- Palavan henkilön sammuttaminen
- Roskapönttöpalon sammuttaminen
- Rasvapalo kattilassa
- Huoneistopalon kehittyminen

 

Yleistä:

Vuosittain maassamme syttyy noin 7000 rakennuspaloa, ja niissä kuolee noin sata ihmistä. Yli 95 % kuolemaan johtavista tulipaloista syttyy juuri asuinympäristössä. Monet näistä paloista olisi voitu estää kansalaisten riskitietoisuuden kartuttamisella sekä ripeillä alkusammutustoimilla.

Tulipalo kehittyy niin nopeasti, ettei turvallisille alkusammutustoimille ole aikaa kuin yhdestä kahteen minuuttiin palon syttymisestä. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että tiedämme aina alkusammutusvälineiden sijainnin ja että osaamme niiden turvallisen ja ripeän käytön.

Kansalaisten omat toimet tulipalotilanteen alkuvaiheessa ratkaisevat suurelta osin vahinkojen määrän. Säännöllisen alkusammutusharjoittelun pariin tulisi saattaa jokainen suomalainen nuorista aikuisiin.

Työturvallisuuslaissa yrityksiä velvoitetaan hankkimaan tarpeelliset alkusammutusvälineet sekä järjestämään koulutusta henkilökunnalle, ja pelastuslain nojalla jokaisen velvollisuus on rajoittaa vahinko kykyjensä mukaan. Huolehdi myös, että sammutuskalustolle on helppo ja esteetön pääsy.

Nopeasti omaksuttavat turvalliset ja tehokkaat alkusammutustaidot tuovat mukanaan oppimisen iloa ja oivaltamista. Tunne siitä, että tarvittaessa osaa ja uskaltaa tarttua alkusammutustoimiin lisää turvallisuudentunnetta ja sitä kautta myös viihtyvyyttä. Tärkeää onkin harjoitella alkusammutustaitoja säännöllisesti järjestettävissä koulutustapahtumissa.

Kurki Video

 

Suomen Palopäällystöliiton lehdistötiedote 22.11.2010

LEHDISTÖTIEDOTE
Suomessa sattuu vuosittain lukuisia tulipaloja, joiden yhteydessä kerrostalon asukkaat pyrkivät poistumaan rakennuksesta savuisen porraskäytävän kautta. Tämä menettelytapa saattaa käytävään menevät välittömään hengenvaaraan. Lisäksi savuisessa porraskäytävässä harhailevat ihmiset hankaloittavat ja hidastavat pelastuslaitoksen toimintaa.
Mikäli asukas ei tiedä, kuinka toimia, hän saattaa paeta savuiseen porraskäytävään, joka on paljon vaarallisempi paikka kuin asunto. Suomen Palopäällystöliiton, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Kymenlaakson pelastuslaitoksen teettämän tutkimuksen mukaan savun vaarallisuutta ja oikeaa toimintaa kerrostalossa tapahtuvan tulipalon yhteydessä ei ole selkeästi tiedostettu. Kyselyyn vastanneista 502 kerrostaloasukkaasta yli 40 % yrittäisi onnettomuustilanteessa poistua savuiseen porraskäytävään.
Savu on myrkyllistä ja aiheuttaa nopeasti tajunnan menetyksen. Kymenlaaksossa valtakunnallisena pilottina toteutetun poistumisturvallisuustarra -hankkeen tavoitteena on lisätä asukkaiden tietämystä oikeasta toiminnasta. Huoneiston porrashuoneen oveen kiinnitettävä tarra kertoo asukkaalle oikean menettelytavan, kun porraskäytävässä on savua eikä palo ole omassa huoneistossa.
Jos havaitset savua porraskäytävässä

  • pysy sisällä asunnossa
  • sulje ovi, minkä jälkeen
  • soita hätänumeroon 112
  • kerro hätäkeskukselle tilanne
  • noudata saamiasi ohjeita
  • siirry tarvittaessa parvekkeelle tai ikkunaan odottamaan  pelastuslaitoksen saapumista
  • ilmaise selkeästi oma sijaintinsa esimerkiksi   heiluttamalla näkyvää vaatetta ikkunassa.

Asukkaan ei tarvitse enää soittaa hätänumeroon, jos kuulee paloautojen lähestyvän, tai huomaa muulla tavoin että pelastajat on jo hälytetty.
Suomen Palopäällystöliitto haluaa muistuttaa oikeasta toiminnasta myös silloin, kun tulipalo syttyy omassa asunnossa. Mikäli alkusammutus ei enää onnistu, asunnosta on poistuttava ja soitettava turvallisesta paikasta hätänumeroon 112.
Erityisen tärkeää on, että palavasta asunnosta poistuttaessa ovi rappukäytävään suljetaan. Näin hidastetaan palon etenemistä ja ennen muuta estetään tappavan savun leviäminen porraskäytävään. Lisäksi oven sulkeminen antaa pelastuslaitokselle lisää tärkeitä minuutteja palon rajoittamiseksi ja sammuttamiseksi sekä ihmisten pelastamiseksi.

 

 
pic_gallery    
allaspalo